Xác định Cổ phiếu dẫn Sóng, Cổ phiếu Học sinh Giỏi

Trong một nhịp thị trường lên 3-6 tháng, thường 70-80% cổ phiếu đều lên. Tuy [...]

Biết – Tin đúng – Hành động đúng

Lưu ý: Những điều dưới đây là trải nghiệm cá nhân, không có mục đích [...]

Tại sao Chuyên gia đến mấy cũng hay việt vị?

Các siêu máy tính trên thế giới có thể dự báo thời tiết đúng trên [...]

Chu kỳ 10 năm của VNINDEX – Giả thuyết và Kiểm chứng

Chu kỳ kinh tế vận động theo các giai đoạn mở rộng (expansion) hoặc thu [...]

Tin tức trên Thị trường – Phân loại và Cách đọc

Hàng ngày trong cuộc sống, mỗi người đều tiếp xúc với hàng trăm thông tin [...]

Điều kiện Xác nhận Đáy của Thị trường

Sau 1 tuần giảm đến -101 điểm ~ -8% thì không có chuyện thị trường [...]

1 Comments

Đoán đáy là trò…vô bổ

VNindex vừa có một tuần khó-mà-tệ-hơn khi giảm -101 điểm (-7.9%) từ ngày 15/4. Ngày [...]

Hiểu đúng về Phân Kỳ Âm

Ngày 4/4/2024, VNINDEX có phân kỳ âm MACD khung D. Tôi có cảnh báo một [...]

Đã đến Uptrend Dài hạn hay chưa? (T12/23)

Có nhiều ý kiến cho rằng giờ đã vào Uptrend với mặt bằng lãi suất [...]

Những Thời điểm Đảo chiều Quan trọng của CK Việt Nam

Tôi không tin TTCK hoạt động ngẫu nhiên. Nếu thị trường được sinh ra có [...]