Những Thời điểm Đảo chiều Quan trọng của CK Việt Nam

Tôi không tin TTCK hoạt động ngẫu nhiên.

Nếu thị trường được sinh ra có mục đích (đọc thêm bài Bản chất của TTCK) thì liệu những người tạo lập thị trường có để nó trôi một cách tự do, ngẫu nhiên theo luật cung-cầu? Hay họ sẽ dùng vị thế, quyền lực và trí tuệ của mình để điều khiển thị trường một cách khéo léo, ít người nhận ra?

Từ năm 2000 đến trước 2012, khi chưa có VN30, Index chạy tương đối tự phát, lái lên xuống không có những quy luật cụ thể. Nhưng từ khi có VN30, có những bước đi có thể đoán định phần nào. Dù gì quản lý 30 ông, với trọng số lớn nhất nằm trong tay nhà cái ở những VCB, VNM, VIC, v.v. thì dễ hơn điều khiển cả VNindex nói chung.

Xét lịch sử VN30 trong chart Tháng, tôi nhận thấy những thời gian đảo chiều tương đối có quy luật:

  • Lấy mốc 0 là đỉnh đầu tiên, T4/2012
  • Quay các góc 180 độ theo square of 9, được hàng cuối cùng 0 – 6 – 11 – 19 – 28,…Tại các tháng này +-1, khả năng VN30 dễ có sự biến đổi đảo chiều. Điển hình như đáy số 6 T10/2012, đỉnh T8/2014 số 28,  đỉnh 2018 số 69 hay gần đây nhất đúng đáy 873 T11/2022 số 127.
  • Từ các góc 180 độ, nếu quay tiếp 90 độ để được góc 270 độ, lại thấy xuất hiện các đỉnh đáy quan trọng: Số 77 – đỉnh nhịp hồi T9/2018 sau khi rơi từ ~1200, số 96 là đáy Covid nổi tiếng, số 116 là đỉnh 2021
  • Góc 270 độ tiếp theo số 139, vào Tháng 11/2023. Theo quy luật trên, đây hoàn toàn có thể là nhịp tạo đỉnh tiềm năng của thị trường.

CleanShot 2023 09 10 at 21 34 40 2x

Tại thời điểm viết bài này (10/9/2023), chúng ta đang có một nhịp tăng tương đối ấn tượng của Index – VN30 và thị trường bắt đầu đưa những tin tốt về đơn hàng quay trở lại, hệ thống KRX, nâng hạng thị trường, TT Mỹ Biden thăm VN, v.v. Tin tốt ra thường là dấu hiệu tạo fomo để kéo thị trường lên giai đoạn cuối.

Nếu xét chi tiết hơn ở các khung thời gian bé hơn, tôi cũng thấy sự trùng hợp ở thời điểm cuối T10/23 và đầu T11/23. Tại thời điểm này, TT có thể chạy nước rút trong 1-2 tuần. có khi kéo dài đến nửa cuối T11 nhưng khả năng cao sẽ không duy trì được hết tháng.

Rất chú ý cuối T10/23 và đầu T11/23

Lưu ý: Phân tích để biết và để quan tâm hơn đến thị trường và quản trị tài khoản, không fomo nạp thêm tiền đua lệnh. Cơ bản thì chúng ta không nên đoán TT. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *