Hiểu đúng về Phân Kỳ Âm

Ngày 4/4/2024, VNINDEX có phân kỳ âm MACD khung D.

Tôi có cảnh báo một số anh em, đây là lần đầu tiên (và duy nhất) tôi nhắc đến phân kỳ trong cả 4 tháng thị trường lên.

Nhưng có vẻ mọi người không quan tâm lắm.

2 dạng ứng xử

Thường tôi thấy có 2 dạng:

  • Dạng 1: Thần thánh hóa phân kỳ âm: cứ âm là bán đã, không cần biết.
  • Dạng 2: Kệ bố phân kỳ: Bao lần phân kỳ mà thị trường vẫn lên, có đúng quái đâu mà xem

Thật ra cả 2 dạng này đều đúng. Trong 5 lần phân kỳ, 4 lần lên tiếp thì Dạng 2 làm bố. 1 lần xuống thảm thì dạng 1 lại gáy.

Vấn đề là sau 5 lần, dù ông ở dạng 1 hay dạng 2 thì đều chết, không vì mất hàng khi TT lên thì vì ôm hàng khi TT lao dốc

Tư duy đúng

Vì cả 2 dạng đều chết nên phải có cái chưa đúng. Ở đây là về tư duy.

Tư duy thông thường là “Phân kỳ xong sẽ giảm”, còn câu hỏi đúng phải là “Trong những lần phân kỳ, khi nào sẽ giảm?”

“Trong những lần phân kỳ, khi nào sẽ giảm?”

Điểm khác biệt cốt lõi ở tư duy đúng là:

  • Đây là câu hỏi, không phải câu khẳng định => Tránh được thiên kiến “phải xấu” dẫn đến hành động “phải bán”
  • Phân kỳ âm là 1 trong các yếu tố để bổ sung nhận định sẽ giảm, không phải yếu tố duy nhất và quyết định

Như vậy không phải ngẫu nhiên mà trong suốt 4 tháng, tôi chỉ nhắc đến phân kỳ ngày 4/4 bởi nó là 1 yếu tố bổ sung cho tất cả các tính toán về thời gian, biên độ tạo đỉnh trước đó.

Thực tế tôi nói về phân kỳ, đó là thứ topping trên cái bánh, một gia vị cho sản phẩm “tạo đỉnh” đã gần trọn vẹn. Còn mọi người thường hiểu nó là cả cái bánh.

Ngay hôm sau, ngày 5/5, thị trường giảm 13 điểm (-1%)

Khả năng cao sẽ có nhịp điều chỉnh lớn của Tháng 4 (như kế hoạch).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *