Chu kỳ 10 năm của VNINDEX – Giả thuyết và Kiểm chứng

Chu kỳ kinh tế vận động theo các giai đoạn mở rộng (expansion) hoặc thu hẹp (contraction) dựa trên sự co thắt của chính sách tiền tệ, lạm phát và khả năng tiêu dùng.

Có nhiều chu kỳ đan xen lẫn nhau, cái nhỏ nằm trong cái lớn. Một trong các chu kỳ khá phổ biến là chu kỳ 10 năm, được biết đến qua đỉnh kinh tế tháng 1/1980, tháng 7/1990, khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, khủng hoảng 2008 và gần nhất là giai đoạn covid 2019-2020.

Việt Nam cũng đã trải qua một số chu kỳ 10 năm với các đặc điểm: 1979 Sản xuất khó khăn sau chiến tranh; 1989 sụp đổ các hợp tác xã tín dụng; 1999 sụp đổ ngân hàng; 2009-2011 vỡ nợ ngân hàng và các tập đoàn kinh tế nhà nước (xem thêm tại nguồn tham khảo cuối bài). Năm 2022 là các vấn đề trái phiếu, bất động sản.

Do chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, cộng với việc index đã có chu kỳ 4 năm (chu kỳ con) nên tôi nghi ngờ có chu kỳ 10 năm tồn tại ở VNINDEX.

Lưu ý: Tại thời điểm này (2/5/2024), chúng ta chưa thể khẳng định sự tồn tại của chu kỳ 10 năm do CKVN mới 24 tuổi, tức là mới có 2 chu kỳ 10 năm. Trong khi để xác nhận một chu kỳ cần tối thiểu 4-5 lần lặp lại.

Giả thuyết chu kỳ 10 năm

Một chu kỳ cần đảm bảo các yếu tố như sau:

  • Cả chu kỳ phải có tính lặp lại. Từ quá khứ phải dự báo được tương đối chính xác tương lai
  • Diễn biến trong một chu kỳ phải có quy luật và có xu hướng lặp lại, đặc biệt ở các đỉnh, đáy lớn

Một số điều kiện khác như tính lịch sử, quy luật số lớn, v.v. cũng cần được tính đến khi xác định chu kỳ.

Từ các yếu tố trên, tôi xác định chu kỳ 10 năm đầu tiên như sau:

  • Thời gian: Từ Tháng 5/2003 đến Tháng 11/2014
  • Giai đoạn tăng: 4 lần với thời gian lần lượt 35 tháng (5/2003 đến 4/2006), 11 tháng (4/2006 đến 3/2007), 23 tháng (2/2009 đến 1/2011) và 34 tháng (1/2012 đến 11/2014)
  • Giai đoạn giảm: 2 lần: 23 tháng (3/2007 đến 2/2009) và 12 tháng (1/2011 đến 1/2012)

Chi tiết như hình mô tả bên dưới

Kiểm định Giả thuyết

Sau khi đã có chu kỳ ở bước trên, tôi ốp timeframe này vào các dữ liệu tiếp theo để kiểm định, kết quả:

  • Box màu vàng (chính là box đen, tôi đổi màu cho dễ nhìn thôi) hoàn toàn khớp đỉnh đáy của chu kỳ 10 năm tiếp theo: Đỉnh 1200 tháng 4/2018, đáy covid tháng 3/2020, đỉnh 1500 và đáy 2022.
  • Thời gian các nhịp giảm hoàn toàn khớp nhau: Cũng 4 lần tăng lần lượt 35, 11, 23 và 34 tháng. 2 lần giảm 23 và 12 tháng

Như vậy thời điểm này (2/5/2024), chúng ta đang ở pha tăng cuối của chu kỳ 10 năm. Tức là đâu đó 2024 sẽ có nét tương đồng với 2013.

Chu kỳ 10 năm này, nếu đúng, sẽ kết thúc vào cuối 2025 và bắt đầu chuyển giao sang 10 năm mới.

Chú ý cuối 2025, có thể lân sang đầu 2026.

Tổng kết

Như đã nói từ đầu, chúng ta chưa đủ dữ kiện để khẳng định chu kỳ 10 năm có tồn tại ở CKVN (cần ít nhất …20 năm nữa).

Nhưng với việc mọi thứ đang lặp lại khớp trên 90% như vậy, tôi tin rằng chu kỳ 10 năm có tồn tại và không phải ngẫu nhiên.

Dù lý do là gì, chúng ta chỉ cần biết quy luật để chuẩn bị nguồn lực để kiếm tiền là được.

Nhỉ? 😀

 

Nguồn tham khảo

1, Lưu ý với chu kỳ khủng hoảng 10 năm (Huỳnh Thế Du, 2018): Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội: Lưu ý với chu kỳ khủng hoảng 10 năm (vietnamnet.vn)

2, Khủng hoảng hay chỉ suy giảm tăng trưởng (Hồ Quốc Tuấn, 2018): Khủng hoảng hay chỉ suy giảm tăng trưởng (baodautu.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *