Yếu tố nào Ảnh hưởng đến Vàng?

Hôm nay lên Thanh Tước thanh minh bên ngoại, Trung em họ hỏi “theo bác, những yếu tố nào ảnh hưởng đến Vàng?”

Để giá tăng (ở đây là giá Vàng), người ta thường nói các yếu tố về bất ổn chính trị, chiến tranh, lạm phát, dịch bệnh v.v.

Có thể không sai. Nhưng giải thích bằng những thứ đã xảy ra (quá khứ) là vô nghĩa trong đầu tư, vốn phải đánh cược vào tương lai.

Đầu tư là đánh cược vào tương lai

Tháng 4 năm ngoái (2023), tôi từng nói cuối tháng 9 Vàng sẽ về $1822 trước khi bật tăng. 6 tháng sau đó, ngày 3/10 về $1824 rồi tăng mạnh kèm thông tin chiến tranh ở Gaza giữa Hamas và Israel.

Đa số mọi người (và cả báo chí) nói rằng vì Gaza làm giá vàng tăng. Nghe hợp lý. Tuy nhiên 2 sự kiện xảy ra cùng lúc, nhưng chưa chắc đã là nguyên nhân – kết quả.

Vấn đề là không thể biết sẽ có chiến tranh trước đó để mua sớm. Và khi giá tăng rồi sẽ quay lại với cái tặc lưỡi “Biết thế đã giàu”

Như vậy không phải là đoán cái gì sẽ xảy ra (vì thực sự không thể biết), mà phải tư duy theo quy luật của giá và thời gian. Đó mới là thứ lịch sử sẽ lặp lại để dự báo tương lai.

Quy luật của Giá và Thời gian

Dừng một chút trước câu hỏi của Trung, tôi trả lời:

Thực tế là Dũng không biết. Mình chỉ biết nếu có mây đen, khả năng trời sẽ mưa.

Còn yếu tố nào tạo nên mây đen, mình chịu!

Trời xầm xì dần. Chúng tôi từ Thanh Tước về, trời bắt đầu có mưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *