Chúng ta đang chờ…

Một pha hồi khủng của DXY

Một lần Dầu lên giá – $65 hỗ trợ rất cứng

Một pha giảm đỏ thẫm của Chứng khoán

Một cú sập mạnh của Bitcoin

Một nhịp chỉnh ra trò của Vàng – để mua thêm

Không quá 3 tháng tới – có lẽ chỉ 2

Happy Waiting!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *