VNINDEX 2023 sẽ về đến đâu?

Với việc VNINDEX giảm còn 1055 điểm ngày 10/2, đóng nến Tuần dưới ma10 (1060), chúng ta có cơ sở rằng nhịp hồi trung hạn từ cuối T11/2022 đã kết thúc. Nhìn chung đây là một nhịp hồi không mạnh, đúng biên độ nhưng từng nhịp bên trong lên gắt, khiến ai không theo dõi thị trường thường xuyên rất dễ miss 2 đợt tăng giá.

Nhịp hồi trung hạn kết thúc có nghĩa thị tường sẽ tiếp tục downtrend dài hạn, tiếp nối xu hướng từ T4/2022.

Thông thường không nên đoán thị trường sẽ đi thế nào trong pha giảm dài hạn vì tiền không quay lại thị trường, vol thấp rất dễ “xanh vỏ đỏ lòng” khi thực tế 1 số cổ phiếu trụ được kéo để giữ chỉ số thay vì phản ánh đúng bản chất thị trường. Vì downtrend sẽ tiếp tục nên việc lên kịch bản thị trường sideway up hay down, mô hình thế nào sẽ không quan trọng vì không thực hiện đầu tư.

Bài viết này sẽ nhằm mục đích chỉ ra một “bến đỗ” tiềm năng của VNINDEX dựa trên hành vi quá khứ của thị trường và các phân tích như dưới đây. Hai yếu tố quan trọng để xác định VNINDEX 2023 sẽ gồm Thời gian và Biên độ.

Chu kỳ Thời gian

Như đã nói trong các bài Chu kỳ VNINDEX  và bài “Tật xấu” của VNINDEX, chúng ta hiểu với nhau rằng một chu kỳ của index khoảng 4 năm (~48-50 tháng). Áp dụng một số kỹ thuật khác cũng cho ra kết quả về thời gian khoảng cuối 2023 hoặc đầu 2024

Như vậy chúng ta đã trải qua 5 chu kỳ như vậy và khả năng cao lịch sử sẽ lặp lại vào chu kỳ thứ 6, tức 2024-2028, trong đó có 1.5-2 năm lên 2024-2026 và còn lại là giảm.

Chu kỳ 6 khả năng bắt đầu vào cuối 2023, đầu 2024

Biên độ giá

Phần này tôi dùng Gann Fan cho 2 thời điểm T1/2012 (đường màu đỏ đậm) và T4/2020. Điểm giao cắt của 2 Fan này là biên độ tiềm năng của index. Đi từng loại, chúng ta có:

Gann Fan T1/2012

Gann Fan T1/2012 là trục đỡ chính của thị trường trong chu kỳ dài hạn. Giá chạm đường 1/8 ngay T5/2012 và bám đường 1/2 theo xu hướng lên đến 1200 T3/2018. Tại mốc này, index không tăng được nữa vì vừa gặp fan vừa gặp kháng cự.

Thời điểm Tháng 3/2020 khi mọi người ai cũng lo COVID, và là nhịp giảm kết thúc của chu kỳ 4, giá về quanh 640, đúng đường 2/1 của Gann Fan này. Tương tự bên trên, đến đây thị trường không giảm nữa vì được fan đỡ và có một số hỗ trợ.

Như vậy nếu VNINDEX duy trì xu hướng tăng trong dài hạn, thị trường vẫn duy trì được các mốc của Fan T1/2012 và có phản ứng tại các ngưỡng kháng cự hỗ trợ lớn.

Gann Fan T4/2020

Tại fan màu đen này, chúng ta thấy trong 2 năm tăng 2020- đến đầu 2022, VNindex bám theo đường 2/1 và điều chỉnh mỗi khi gặp đường 3/1 trước khi cắt qua 2/1 và vào downtrend dài hạn.

Theo lý thuyết, index có thể rơi về các nan quạt giảm như 2/1, 3/1, 4/1, 8/1 với điểm số giảm dần. Tuy nhiên đường 1/8 có tiềm năng hơn cả bởi:

  • Đường 8/1 cắt hỗ trợ cứng 760-765, đồng thời cũng cắt đường 2/1 của fan T1/2012
  • Tại điểm giao cắt trên, index đạt đủ thời gian giảm xuống cuối 2023, đầu 2024 nói ở mục trước

Khi kết hợp biên độ và thời gian, chúng ta sẽ có 750-770 tại cuối 2023, đầu 2024

Biết thế rồi làm gì?

Trong 2023, đặc biệt cuối năm, thị trường có thể có một loạt tin xấu, nào là làm phát tăng, giá điện tăng xăng tăng, FED phủng hoặc thậm chí xung đột trên biển, biên giới, v.v. Tôi không biết sẽ có những tin gì nhưng về mặt quy luật, nếu thị trường giảm về 750-770 là điều bình thường như đã nói trong bài viết này.

Như đã nói trong bài Đầu tư gì 2023, chúng ta sẽ không cố đi ngược xu hướng mà lao vào chứng khoán trong năm 2023. Hãy bảo toàn vốn, chăm sóc sức khoẻ và gia đình để cuối năm có tiền, có sức khoẻ để gom hàng khi thị trường rũ mạnh trước chu kỳ mới.

Gom hàng cuối 2023 khi index về 750-770

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *