Kịch bản VNINDEX Tháng 12/2023 – Thú vị và Đáng Mong chờ

VNINDEX đoạn này (Tháng 12/2023) có thể có khá nhiều bất ngờ. Dù nhịp vào uptrend dài hạn có xác suất nhỏ (xem thêm bài Đã đến Uptrend Dài hạn hay chưa? (T12/23)) thì Index vẫn có thể xuất hiện nhịp tăng ngắn hạn trong từ nay đến Tết 2024.

Chúng ta thử xem các kịch bản diễn ra thế nào.

1, Vị thế hiện tại

 • Tiếp tục Downtrend dài hạn khung M, đã hoàn thành sóng B hồi Trung hạn từ 873 lên đỉnh 1255 trong 10 tháng (T11/22 đến T9/23)
 • Vị thế hồi Ngắn hạn từ 1025 chưa xác nhận kết thúc do chưa đủ các con sóng cấu thành và có nhịp kéo lên của chỉ số vượt ma10 ngày 1/12. Có 1 khả năng đi mở rộng và kéo dài 2 tháng đến Tết.

2, Các Kịch bản cho VN-Index

Kịch bản 1: Sóng hồi Ngắn hạn tiếp diễn

 • Đây là kịch bản tích cực nhất. Theo đó Index sẽ điều chỉnh nhẹ và test đáy 1076 trong tuần 4-8/12 trước khi bật tăng vào tuần 15/12. Nếu tăng luôn từ tầng 4/12 thì càng tốt, nhưng e là hơi khó.
 • Theo kịch bản này, index sẽ tăng đến khoảng giữa tháng 2/2024 (quanh Tết. có thể sau 1 tuần). Nhịp tăng mạnh nhất (sóng 3) là cuối tháng 12 đến cuối tháng 1, trước Tết.
 • Mục tiêu cả đợt tăng này nhẹ nhàng là 1150, còn không có thể xuất hiện số 1200. Tuy nhiên không nên kỳ vọng cao trong downtrend.
 • Kịch bản này sẽ bị phá vỡ khi index test đáy không thành công và mất 1063 trước 15/12, khi đó sẽ phải chờ các đáy thấp hơn.

Kịch bản 2: Kiểm định lại 1025

 • Tại kịch bản này, index cần rũ thêm hàng thật mạnh về 1025 trước khi vòng lên.
 • Nếu ở kịch bản này, có 2 trường hợp:
  • TH 2.1: Index còn chưa có nhịp hồi Ngắn hạn (xoá bỏ đoạn 1025-1131 vừa xong). Ở case này là 2 đáy ở 1025. Sau đó vẫn kỳ vọng nhịp hồi đến Tết như KB1 nhưng chậm hơn khoảng 2 tuần.
  • TH 2.2: hoặc sẽ phải tích luỹ thêm một thời gian, khả năng phải vài tháng đến hết Q1/2024 chứ khó lên chữ V ngay được. Kịch bản này trừ khi tạo lập thực sự muốn kết thúc nhịp tăng ngắn hạn, còn nếu vĩ mô vẫn ổn, thế giới chưa có biến động thì tương đối khó
 • Kịch bản này bị phá vỡ khi mất đáy 1025, index tìm đáy mới

Kịch bản 3: Tạo đáy dài hạn

Index thủng đáy 1025, xuống các mốc thấp hơn như 950, thấp hơn là 870 rồi tạo đáy tích luỹ dài hạn khoảng 6 tháng

Đây là kịch bản xấu nhất và rất nguy hiểm.

3, Quan điểm cá nhân

Tôi cho rằng kịch bản dễ xảy ra nhất là Kịch bản 1, có nhịp tăng giá cuối năm, trước Tết. Sau Tết mới là khoảng thời gian tạo lập cho index rơi mạnh để gom hàng cho chu kỳ sau.

Nhắc lại, chúng ta vẫn trong downtrend, cứ tham gia nhưng tỷ trọng/ cơ cấu tài sản ở Dưới Trung bình.

Chúng ta phải quan sát, đặc biệt là tuần ngày 4-8 Tháng 12 mới quyết định được kịch bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *