VNINDEX Tháng 4 – Hai đỉnh hay vai đầu vai?

Bài nhận định trước (Tháng 4 là lời nói dối?) tôi cho rằng Index sẽ về 950 cuối tháng 4. So với kịch bản đó hiện đã sai lệch đi ít nhiều khi confirm nhịp tăng mới cuối tháng 3.

Tuy vậy xu hướng xấu chung sẽ không thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Xu hướng dài hạn: Downtrend không thay đổi
  • Xu hướng trung hạn: Up, từ đáy 873 cuối T11/2022 và chưa kết thúc.

Trong ngắn hạn, Index đã phá kênh giảm và bước vào sóng 5 ngắn hạn để hoàn thành nhịp hồi trung hạn. Theo lý thuyết, sóng 5 không chắc chắn xảy ra nhưng hiện tại đã confirm vào nhịp tăng cuối này, dự kiến kéo dài đến khoảng 20-24/4.

Vấn đề của sóng 5 là…rất vấn đề. Bởi nó là đuôi của con sóng hồi trung hạn từ 873. Vì thế xu hướng sẽ không mạnh và rất dễ biến động.

Sóng 5 ngắn hạn là đuôi của con sóng từ 873 nên không mạnh và dễ biến động

Về mục tiêu giá, tôi cho rằng sóng 5 khả năng là con sóng cụt, cụ thể các mốc mục tiêu 1092 – 1124 – 1161. Trong đó:

  • 1161: Ít khả thi nhất vì khả năng vượt đỉnh 1124 là rất khó. Trong uptrend thì có thể còn hiện tại thì xác suất bé
  • 1124: Quay lại đỉnh cũ, trùng với mốc 0.618 của cả con sóng giảm trước đó. Một cái kết cũng đẹp cho index. Khi đó mô hình trước khi giảm là 2 đỉnh (sóng 3 và sóng 5 ở 1124)
  • 1092: Đây là trường hợp tệ nhất và là sóng 5 cụt, không lên lại được đỉnh cũ. Ở kịch bản này, index sẽ tạo mẫu hình vai đầu vai ở Chart Tuần. Điểm đặc biệt ở 1092 làm nó thành ngưỡng cản mạnh vì trùng đường 234 (màu xanh) chart Tuần, chikou cũng đang vướng giá và 234, Fibo 0.768 và VN30 cũng đang có kháng cự mạnh ở mốc này

Như vậy về mặt kịch bản, chúng ta có quyền hi vọng những điều tốt đẹp. Tuy nhiên trên thực tế về cá nhân, tôi không cho rằng index sẽ qua được 1092 khi đóng Tuần, timing đến khoảng 20-24/4.

Sau tháng 4 sẽ là một tháng 5 đỏ thẫm. Ai muốn short thì chuẩn bị tiền (tôi thì chuẩn bị tiền nhưng để mua thêm vàng – sẽ cập nhật trong post khác)

Sau tháng 4 sẽ là một tháng 5 đỏ thẫm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *