[UPDATE] Kịch bản VNINDEX Tháng 8/2022 – Mùa xuân đến sớm?

Tuần trước mải gáy quá nên bài nhận định tháng 8 bị đếm sai sóng (đọc lại ở đây để rút kinh nghiệm), ảnh hưởng đến cả hành động tuần đầu tháng 8 là không dám mua thêm trong khi thị trường tăng rất tốt. Đúng là người ta không chết vì dốt, mà vì tưởng mình giỏi. Thôi giờ tem tém cái mồm lại, không gáy nữa.

Bài này sẽ để sửa sai, làm lại các kịch bản tháng 8 sau khi nhận ra lỗi của lần trước. Cần update một chút về timing và biên độ giá như sau:

Kịch bản 1: Mùa xuân đến sớm

Theo kịch bản này, VNINDEX sẽ sớm chỉnh trong ngắn hạn đến khoảng 23/8 rồi bắt đầu nhịp tăng mạnh từ cuối T8. Đây là kịch bản tương đối tích cực khi chúng ta không phải chờ quá lâu để có lệnh Ngắn hạn.

Các điều kiện bao gồm:

  • Tuần 32, khoảng ngày 12/8 VN-Index chỉnh giảm quá cùng 1205-1210. Nếu như vậy khả năng index sẽ xuống tiếp các vùng hỗ trợ 1200, 1190 – khó xuống sâu hơn. Pha xuống này sẽ kéo dài dự kiến đến khoảng 23/8.
  • Tuỳ xem xuống đến đâu mà nhịp sau 23/8 sẽ tăng mạnh lên các mức 1280 hoặc 1300 trong tháng 9.

Kịch bản 2: Chậm nhưng chắc

Theo phương án này, VNINDEX dù điều chỉnh nhẹ ở Tuần 32 (khoảng ngày 12/8) nhưng vẫn có nhịp tăng nhẹ đến 17-18/8. Cụ thể các điều kiện:

  • Tuần 32, khoảng ngày 12/8 chỉnh giảm tối đa 1210. Xác suất cao hơn sẽ ở khu vực 1215-1220 rồi bật lên.
  • Bật lên từ 12/8 đến khoảng 17-18/8 đến 1260 – nếu mạnh thì lên 1275 nhưng khá khó do cản 1260 rất lớn.
  • Sau 18/8, Vindex sẽ điều chỉnh giảm đến cuối tháng 8, về các ngưỡng 1215-1220 hoặc quanh 1200 trước khi bật tăng mạnh lên ~1300 trong Tháng 9.

Quan điểm cá nhân

Dù rất mong mùa xuân đến sớm theo KB1, tôi nghĩ xác suất KB2 sẽ cao hơn (60%). Theo đó index trong Tuần 32 khả năng chỉnh về quanh 1215-1220, bật lên 1260 (đoạn này có 1 lệnh T+) trước khi giảm vào nửa cuối Tháng 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *