Tại sao Chuyên gia đến mấy cũng hay việt vị?

Các siêu máy tính trên thế giới có thể dự báo thời tiết đúng trên 90%, trước cả 6-7 ngày. Liên tục trong dài hạn nhiều năm.

Một số chuyên gia có tiếng trên thị trường (ít nhất là được mời lên VTV Khớp lệnh) cũng có những dự báo chính xác về index.

Nhưng cũng chính họ, với cùng phương pháp, là những người không nhận ra cú sập 60 điểm ngày 15/4/2024 hoặc đợt tăng bất chấp sau đó.

Cùng là dự báo nhưng thời tiết thì gần như luôn đúng, còn đoán index thì không ổn định.

Lý do bởi khác với thời tiết không/ ít bị ảnh hưởng bởi kết quả dự đoán, thị trường tài chính lại thích ứng liên tục một cách có chủ đích để đảm bảo quyền lợi của nhà cái. (Đọc thêm bài Bản chất của Thị trường Chứng khoán)

Thị trường tài chính lại thích ứng liên tục một cách có chủ đích

Đặt vấn đề ngược lại: Nếu các chuyên gia lúc nào cũng đúng, nhỏ lẻ đu bám theo lúc nào cũng thắng. Thì nhà cái thua? Đây là điều vô lý và chắc chắn không tồn tại.

Trong ngắn hạn, đám đông có thể đúng, nhưng dài hạn chắc chắn phải sai.

Nói cách khác, là một chuyên gia càng nổi tiếng thì khả năng đoán sai càng lớn. Vì nếu đúng, họ sẽ đi ngược lại lợi ích của nhà cái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *