Kịch bản VNINDEX Tuần 21/2022 (23-27/5) – Chú ý ngày 27/5

Review tuần trước (Tuần 20)

Đúng như Kịch bản 1 đề cập trong nhận định Tuần 20, VNINDEX có nhịp phục hồi T+ kéo dài đến hết tuần nhưng không qua được mốc cản 1250 – theo đúng kỳ vọng (thấp) của tôi.

Về mặt tích cực, nến Tuần có dạng harimi thể hiện đảo chiều. Biểu đồ Daily xác nhận một nhịp hồi ngắn ngày nhưng điểm trừ là khối lượng thấp và hồi không mạnh (chỉ đến 1250). Như vậy lúc này ai có tiền chỉ mua khi giá thấp (như nhịp nhúng xuống đầu giờ sáng Thứ 5 19/5) còn người kẹp hàng vẫn giữ không bán khi chưa được giá.

Với các diễn biến như vậy, tuần 21 có các kịch bản như sau

Kịch bản tuần này (Tuần 21)

Tổng thể

Các xu hướng giảm dài hạn, trung hạn không thay đổi sv các nhận định trước. Tuy nhiên tuần này có thể kết thúc xu hướng phục hồi ngắn hạn.

Kịch bản 1: Điều chỉnh từ D về E, sau đó lên B

  • Điều kiện: E không giảm quá vùng 1200. Trường hợp E xuống mạnh đến 1150 cũng có thể châm chước nhưng bắt buộc phải có cầu bắt lên vol lớn.
  • Khả năng điểm E sẽ ở các ngưỡng 1220-1205-1190. Thời gian dự kiến khoảng thứ 3, thứ 4 tới (24-25/5).
  • Nếu thoả mãn điều kiện, từ E sẽ lên điểm B với các mốc 1280-1300-1320 vào khoảng ngày 27/5 hoặc lan nhẹ sang 1-2 phiên đầu tuần tiếp theo. Với thị trường thế này thì cá nhân tôi chỉ kỳ vọng 1280.
  • Sau khi đến B sẽ đảo chiều giảm tiếp nên bắt buộc phải bán trước 27/5. Nếu không đủ T+ thì có giá tốt cũng không nên mua để tránh rủi ro.

Kịch bản 2: Điều chỉnh từ D về E, sau đó giảm tiếp E1

  • Điều kiện: Đến E bị giảm mất vùng 1200 (hoặc 1150 vẫn bị bán tiếp). Các mốc thời gian vẫn như KB1
  • Nếu đi E1 sẽ giảm về các mốc tiếp theo 1150 – 1120 và thành fake nhịp phục hồi ngắn hạn.

Quan điểm cá nhân

Tôi cho rằng thị trường sẽ theo kịch bản 1 với các mốc E là 1200 và hồi về B là 1280. Đoạn này đánh rất khó nếu không tuần thủ kỷ luật, chọn mã khoẻ thanh khoản tốt và ưu tiên điều chỉnh cùng VNINDEX để kịp T+.

Nếu có mua lướt T+ bắt buộc phải tính kỹ điểm vào và hoàn thành mua trong thứ 2 (23/5) để hàng về kịp T+, tránh các rủi ro sau 27/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *