Kịch bản thị trường Tuần 17-21/7

Từ post này, tôi sẽ viết bài theo hướng tăng tần suất lên ~1 tuần/ bài hoặc hơn, không chậm như lần trước là ~1 tháng/ bài nữa.

Ngoài ra tôi cũng tập trung hơn cho VN30 vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới Index và ở góc độ kỹ thuật sẽ được Nhà Cái điều tiết chuẩn chỉ hơn chỉ số chung của TT.

Tổng quan

Thị trường vẫn đang trong con sóng tăng trung hạn từ đáy giữa T11/2022 đến nay. Đây là con sóng hồi của cả nhịp giảm trước từ T4-T11/2022.

Kịch bản VN30

Về biên độ VN30: Sau phiên rút chân mạnh Thứ 6 14/7, thị trường thể hiện ý chí tiếp tục đánh lên tương đối mạnh mẽ.

  • Nếu đầu tuần tới (đặc biệt thứ 2 17/7) giữ được trên 1155 thì thị trường có thể tiến tiếp đến khu vực 1180-1190, thậm chí nếu mạnh có thể lên khu vực 1200 ==> Trong trường hợp này nắm giữ cổ phiếu để gồng lãi.
  • Nếu thị trường đi ngang quanh 1140-1160 ==> Cần theo dõi kỹ và chủ động cầm dép chạy vì khả năng sẽ có vùng phân phối ngắn hạn trước khi điều chỉnh
  • Nếu giảm mất 1140, đặc biệt kèm vol lớn: TT sẽ xác nhận phiên phân phối thứ 6 và khả năng cao bước vào nhịp chỉnh ==> Chủ động bán hạ tỷ trọng và bán hết để chốt lãi.

Về thời gian: Cần lưu ý mốc 20/7 đổ ra, cụ thể khoảng từ 21 đến 25,26/7 có thể xuất hiện xu hướng rõ ràng.

Hành động

Hạn chế mua mới, mua đuổi hoặc tăng tỷ trọng bất chấp. Chủ động hạ tỷ trọng và bán hết để bảo toàn lợi nhuận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *