Thị trường còn tăng, sao lại…Bán?

Post loằng ngoằng index 1293 (râu 1300) và chú ý 28/3, 2/4 lên Facebook. Vẫn bảo anh em thị trường 1-2 tuần tới có thể có đua xe.

Xong hàng thật thì mình bán hơn 80% – ai chat mình đều bảo TT còn tăng nhưng em đã bán, chả có gì dấu diếm.

“Biết lên sao còn bán em?” – một chị trước làm cùng có hỏi.

Thật ra thì hỏi cũng đúng thôi. Sao action với nhận định lại không đồng nhất?

Thực ra đây là 2 khía cạnh khác nhau:

1 – Thị trường còn lên là 1 trong các kịch bản. KB này khả năng cao sẽ xảy ra.

2 – Action bán là thuộc về quản trị vốn, trong đó KB thị trường lên chỉ là 1 yếu tố, bên cạnh một loạt các checklist khác về số phiên phân phối, timing, v.v.

Tôi cho rằng dù thị trường còn lên thì risk/ reward không đáng để giữ tiếp hoặc quay lại thị trường quá sớm, một vài phiên fomo sau khi đã bán.

Kết quả của việc này tôi cũng đã lường trước:

  • Nếu bán là đúng (sau đây tạo đỉnh ngắn hạn): thì chả có gì phải bàn. Cũng bình thường như plan Quý 1 từ đầu năm
  • Nếu bán là sai (thị trường tiếp tục tăng mạnh): chấp nhận và tìm điểm vào lệnh mới + có kinh nghiệm để hoàn thiện phương pháp

Với tôi, việc quan trọng bây giờ không phải là có mua lại không trong tuần tới, mà là:

  • Chuẩn bị nguồn lực thế nào cho giai đoạn sắp tới của thị trường
  • Tập trung một số hướng mới trong đầu tư

Nên mọi thứ cũng bình thường. Lãi 1 đống ra rồi thì thêm 5-10% nữa cũng không làm gì lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *