Bảo hiểm – Cổ phiếu MIG – Update Q2/2022

MIG – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội có kết quả kinh doanh khá ấn tượng trong ngành bảo hiểm. Năm nay còn có trên tăng lãi suất hỗ trợ cả ngành bảo hiểm, liệu MIG có phải là cổ phiếu tốt để đầu tư lúc này?

Yếu tố cơ bản

Các yếu tố cơ bản, vĩ mô hỗ trợ MIG và ngành bảo hiểm khá tốt. Cụ thể:

  • Doanh thu và lợi nhuận Q1/2022 của MIG tăng +32% và +81% so cùng kỳ 2021.
  • Chỉ số lãi ấn tượng: lãi gộp 18% (ngành 8%); lãi hoạt động kinh doanh 11% (ngành 10%). P/E ở mức 13.8 (ngành 15.2)
  • Vĩ mô hỗ trợ khi FED tăng lãi suất, khả năng VN sẽ tăng theo trong 2022 và ngành bảo hiểm được hưởng lợi do tiền gửi ngân hàng lớn, kỳ vọng lợi nhuận tăng theo lãi suất

Kết luận: Về cơ bản, MIG là doanh nghiệp tốt, tốp đầu ngành Bảo hiểm. Ngành này đang được các yếu tố vĩ mô ủng hộ.

Phân tích Kỹ thuật

Các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp rất tốt, nhưng dưới góc độ kỹ thuật thì câu chuyện lại khác. Cụ thể:

  • MIG đã tăng liên tục 5 lần trong 2 năm, từ giá 6k (T3/20) lên 31k tại đỉnh đầu T5/22. Do không có dữ liệu quá khứ đủ dài để so sánh nhưng tăng lâu như vậy với biên độ lớn thực sự là một rào cản quá lớn để tăng tiếp. VNINDEX cũng chỉ tăng đến thế thì liệu 1 cổ phiểu đơn lẻ có tăng lâu hơn?
  • Về sóng, MIG đã đi hết biên độ ở giá 31k. Với hình thái như hiện nay với sóng 3 dài (từ T5 đến T11/2021) và biên độ lớn (giá tăng gấp đôi từ 14k lên 29k) thì sóng 5 sẽ ngắn và xét theo biên độ chỉ lên được max 31-32. Thực tế đến lúc này (21/5/2022) giá cũng không vượt được 31.
  • Về thời gian, sóng 5 vẫn có xác suất nhỏ đi thêm 1 đoạn đến khoảng cuối Tháng 6/2022 để quay lại đỉnh cũ 31-32 nếu vượt qua 28. Nhưng nói chung xác suất này không cao và có đạt được cũng không ăn được mấy.

Kết luận: Trái với các yếu tố cơ bản, phân tích kỹ thuật của MIG không thuận lợi

Dự báo và Lời khuyên

Như vậy MIG có khả năng đi theo 2 kịch bản sau trong năm 2022:

Kịch bản 1: Giảm giá và bước vào xu hướng giảm dài hạn

  • Điều kiện: đóng nến Tuần mất mốc 23-24 sẽ xác nhận kết thúc xu hướng tăng dài hạn. Điều này khả năng xảy ra trong Tháng 6/2022 theo xu hướng giảm chung của VNINDEX
  • Lời khuyên: Hạ tỷ trọng MIG dần trong nhịp hồi và đặc biệt không mở mua mới nếu đầu tư trung, dài hạn.

Kịch bản 2: Tăng giá, đi sóng 5 mở rộng

  • Điều kiện: không mất 23-24 và xác nhận break khỏi mốc 32 vững chắc với vol cao, dứt khoát
  • Lời khuyên: Khả năng này tuy có nhưng xác suất cực thấp (<10%). Nếu xảy ra thì thực sự là kỳ tích (biết đâu đấy)

Quan điểm cá nhân

MIG sẽ theo kịch bản giảm giá 1 vì dù yếu tố vĩ mô tốt, các chỉ số kỹ thuật về thời gian và biên độ đều không ủng hộ. Sẽ sớm thôi trong Tháng 6/2022 sẽ thấy xu hướng giảm giá dài hạn của MIG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *