Nhật ký Giao dịch

Ghi lại suy nghĩ, lý do, hiệu quả khi vào lệnh để thường xuyên nhìn lại và tối ưu chính mình. Lâu dài thành một cuốn nhật ký nho nhỏ để sau nhìn lại những ngày con “thơ ngây” với thị trường.

Lệnh T+ 23/5/2022 – Chênh vênh

Sau thành công của lệnh 13/5 lãi 11.5% vào T3, tôi tiếp tục theo dõi các [...]

Lệnh T+ 13/5/2022 – Theo trực giác hơn logic

Chúng ta đang trải qua những ngày giao dịch kỳ lạ. VNINDEX lao cắm đầu [...]