Kịch bản Thị trường

Xây dựng các kịch bản thị trường để có phương án giao dịch hiệu quả. Không phải lúc nào cũng mua cổ phiếu, chọn mã. Quan trọng nhất là biết xu hướng để giữ tiền trước khi kiếm lời.